Bibliotekar-job.dk

Find bibliotekarjobs.

Digital formidler ved Herlev Bibliotek

Bibliotekar i Storkøbenhavn

Kan du arbejde både kvalitativt og datadrevet med design og konceptudvikling baseret på brugernes behov, teknologiske muligheder og formidlingsmæssige værdier? Bevæger du dig ud mellem mennesker, observerer og afkoder deres ord og handlinger for med afsæt heri at finde løsninger, der sikrer produkter, der passer til brugerne?

Herlev Bibliotek søger en formidler, som kan skabe vedkommende digitale services og i formidling via relevante medier og platforme kan sikre en øget teknologiforståelse og digital dannelse blandt børn, unge og voksne.

Du kommer til at:

  • Arbejde med design og udvikling af digitale produkter og services både selvstændigt og i tværfaglige teams, der understøtter bibliotekets forskellige lærings- og oplevelsesaktiviteter målrettet diverse brugergrupper.
  • Udvikle og afholde læringsaktiviteter om digital udvikling, dannelse, teknologi-forståelse samt design og innovation målrettet børn, unge og voksne.
  • Opdatere og vedligeholde bibliotekets digitale redskaber, programmer og gennem videndeling sikre og støtte kendskab og brug hertil blandt kolleger.
  • Indgå i forskellige udviklingsforløb og projekter omkring digital formidling – konkret vil du blive en del af projektet Bibliobitternes Verden: en legende indgang til biblioteket for børn .
  • Formidle materialer om digital udvikling og teknologier for borgere i biblioteket.
  • Bidrage til evaluering og dokumentation af effekt...